preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

září

 

Vremenici

  Jan-Amos Komensky

Brojač posjeta
Ispis statistike od 20. 10. 2011.

Ukupno: 250570
Ovaj mjesec: 5723
Ovaj tjedan: 145
Danas: 43
vijesti

Dokumente možete pogledati na sljedećim linkovima:

I Z V J E Š Ć E O REALIZACIJI
GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE 
I ŠKOLSKOG KURIKULUMA
 U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018.

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE 
ZA 2018./2019. ŠKOLSKU GODINU

 

ŠKOLSKI KURIKULUM
ZA 2018./2019. ŠKOLSKU GODINU

  :: opširnije :: 


objavio: TANJA Koči Valdgoni  datum: 11. 10. 2018. 17:55

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE Vijest ima dokument u privitku

Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. 25/13 i 85/15) ravnateljica Češke osnovne škole J.A. Komenskog – České základní školy J.A. Komenského Daruvar donosi O D L U K U   O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Detalje odluke možete vidjeti u priloženom dokumentu ili na linku.

  :: opširnije :: 


objavio: TANJA Koči Valdgoni  datum: 4. 5. 2018. 11:22

PUTNI NALOZI Vijest ima dokument u privitku

 

UPUTA O POPUNJAVANJU  I IZDAVANJU PUTNOG NALOGA

ZAHTJEV za izdavanje putnog naloga

  :: opširnije :: 


objavio: TANJA Koči Valdgoni  datum: 16. 4. 2018. 15:42

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017.GODINU Vijest ima dokument u privitku

Detalje možete vidjeti u priloženim dokumentima.

bilješke uz financijsko izvješće

proračun 2017

 

  :: opširnije :: 


objavio: TANJA Koči Valdgoni  datum: 8. 2. 2018. 14:05

Plan nabave za 2018. godinu Vijest ima dokument u privitku

Plan nabave ČOŠ J.A.Komenskog za 2018. godinu možete vidjeti u priloženom dokumentu

  :: opširnije :: 


objavio: TANJA Koči Valdgoni  datum: 25. 1. 2018. 13:32

Statut (pročišćeni tekst) Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: TANJA Koči Valdgoni  datum: 28. 11. 2017. 14:53

Izmjene i dopune statuta Vijest ima dokument u privitku

O izmjenama u opravdavanju izostanaka učenika s nastave možete više pročitati u priloženom dokumentu.

Izmjene_i_dopune_statuta_COS_J.A._Komenskog_Daruvar.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: TANJA Koči Valdgoni  datum: 28. 11. 2017. 14:50

Školski kurikulum za šk. god.2017./2018.

Školski_kurikulum_2017./2018.

  :: opširnije :: 


objavio: TANJA Koči Valdgoni  datum: 29. 9. 2017. 10:08

Godišnji plan i program za šk.god.2017./2018.

Godišnji_plan_i_program_2017./2018.

  :: opširnije :: 


objavio: TANJA Koči Valdgoni  datum: 29. 9. 2017. 10:03

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01.2017. - 30.06.2017. Vijest ima dokument u privitku

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA
RAZDOBLJE 01.01.2017. - 30.06.2017.

  :: opširnije :: 


objavio: Dalibor Tomašek  datum: 7. 9. 2017. 12:37

Pravilnik o radu Češke osnovne škole J. A. Komenskog, Daruvar

Na sjednici održanoj 2. veljače 2015. godine Školski odbor donio je odluku o donošenju Pravilnika o radu.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 11. 2. 2015. 11:49

ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJICE

Na 17. sjednici održanoj 25. studenog 2014. godine Školski odbor je donio odluku da se Marija Valek imenuje ravnateljicom Češke osnovne škole J.A. Komenskog – České základní školy J.A. Komenského Daruvar na vrijeme od pet godina s danom preuzimanja dužnosti 29.11.2014. g.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Mira Barberić  datum: 29. 11. 2014. 21:08
» Arhiva naših vijesti    
 


Dokumente možete pogledati na sljedećim linkovima:

I Z V J E Š Ć E O REALIZACIJI
GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE 
I ŠKOLSKOG KURIKULUMA
 U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018.

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE 
ZA 2018./2019. ŠKOLSKU GODINU

 

ŠKOLSKI KURIKULUM
ZA 2018./2019. ŠKOLSKU GODINU

  :: opširnije :: 


objavio: TANJA Koči Valdgoni  datum: 11. 10. 2018. 17:55

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE Vijest ima dokument u privitku

Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. 25/13 i 85/15) ravnateljica Češke osnovne škole J.A. Komenskog – České základní školy J.A. Komenského Daruvar donosi O D L U K U   O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Detalje odluke možete vidjeti u priloženom dokumentu ili na linku.

  :: opširnije :: 


objavio: TANJA Koči Valdgoni  datum: 4. 5. 2018. 11:22

PUTNI NALOZI Vijest ima dokument u privitku

 

UPUTA O POPUNJAVANJU  I IZDAVANJU PUTNOG NALOGA

ZAHTJEV za izdavanje putnog naloga

  :: opširnije :: 


objavio: TANJA Koči Valdgoni  datum: 16. 4. 2018. 15:42

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017.GODINU Vijest ima dokument u privitku

Detalje možete vidjeti u priloženim dokumentima.

bilješke uz financijsko izvješće

proračun 2017

 

  :: opširnije :: 


objavio: TANJA Koči Valdgoni  datum: 8. 2. 2018. 14:05

Plan nabave za 2018. godinu Vijest ima dokument u privitku

Plan nabave ČOŠ J.A.Komenskog za 2018. godinu možete vidjeti u priloženom dokumentu

  :: opširnije :: 


objavio: TANJA Koči Valdgoni  datum: 25. 1. 2018. 13:32

Statut (pročišćeni tekst) Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: TANJA Koči Valdgoni  datum: 28. 11. 2017. 14:53

Izmjene i dopune statuta Vijest ima dokument u privitku

O izmjenama u opravdavanju izostanaka učenika s nastave možete više pročitati u priloženom dokumentu.

Izmjene_i_dopune_statuta_COS_J.A._Komenskog_Daruvar.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: TANJA Koči Valdgoni  datum: 28. 11. 2017. 14:50

Školski kurikulum za šk. god.2017./2018.

Školski_kurikulum_2017./2018.

  :: opširnije :: 


objavio: TANJA Koči Valdgoni  datum: 29. 9. 2017. 10:08

Godišnji plan i program za šk.god.2017./2018.

Godišnji_plan_i_program_2017./2018.

  :: opširnije :: 


objavio: TANJA Koči Valdgoni  datum: 29. 9. 2017. 10:03

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01.2017. - 30.06.2017. Vijest ima dokument u privitku

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA
RAZDOBLJE 01.01.2017. - 30.06.2017.

  :: opširnije :: 


objavio: Dalibor Tomašek  datum: 7. 9. 2017. 12:37

Pravilnik o radu Češke osnovne škole J. A. Komenskog, Daruvar

Na sjednici održanoj 2. veljače 2015. godine Školski odbor donio je odluku o donošenju Pravilnika o radu.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 11. 2. 2015. 11:49

ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJICE

Na 17. sjednici održanoj 25. studenog 2014. godine Školski odbor je donio odluku da se Marija Valek imenuje ravnateljicom Češke osnovne škole J.A. Komenskog – České základní školy J.A. Komenského Daruvar na vrijeme od pet godina s danom preuzimanja dužnosti 29.11.2014. g.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Mira Barberić  datum: 29. 11. 2014. 21:08
» Arhiva naših vijesti    
 


Godišnji plan i program rada škole
Plan nabave za 2017. godinu nalazi se u prilogu.

Plan nabave za 2017. godinu nalazi se u prilogu.

 

Priloženi dokumenti:
Plan nabave 2017.g..xls

Školski kurikulum
Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i kurikuluma 2015./2016.
PROCEDURA PRAĆENJA I NAPLATE PRIHODA I PRIMITAKA
Odluka o organiziranju produženog boravka
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01.2015. - 31.12.2015.
Priloženi dokumenti:
Biljeske 31.12.2015.doc
Prorac.xls

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Ovlaštena osoba u svojstvu službenika za informiranje je Dalibor Tomašek, mag. iur. 
Kontakt: 
Telefon: 043/331-475 ili e-mail: dalibor.tomasek@skole.hr                                                                                                                                                             
Korisnici ne plaćaju upravne i sudske pristojbe

Pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije, kao i naknada troškova dostave informacije određeni su  Kriterijima za određivanje visine naknade (NN 12/14).
Npr. preslik A4 stranice – 0,25 kn; A3 – 0,50 kn; zapis na DVD-u – 6 kn

Troškovi koji nisu navedeni u Kriterijima – prosječna tržišna cijena, troškovi amortizacije i trošak poštanskih usluga

Obrasce za podnošenje Zahtjeva za pristup informacijama, Zahtjeva za dopunu ili ispravak informacija te Zahtjeva za ponovnu uporabu informacija možete preuzeti klikom na naziv dokumenta.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.g.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. g. može se preuzeti slijedeći poveznicu.

Priloženi dokumenti:
Godisnje izvjesce.pdf

STATUT ŠKOLE

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99 i 35/08.) te  članaka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12. i 86/12., 94/13, 152/14.), Školski odbor Češke osnovne škole J.A. Komenskog – České základní školy J. A. Komenského Daruvar uz prethodnu suglasnost Bjelovarsko-bilogorske županije KLASA: 602-02/15-01/20, URBROJ: 2103-09-15-3  od 19. 11. 2015. g.  na sjednici održanoj 29. 12. 2015. godine donio je Statut ČOŠ J. A. Komenskog - ČZŠ J. A. Komenského.

 

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13,143/13 i 13/14) te članka 58. Statuta Češke osnovne škole J. A. Komenskog u Daruvaru Školski odbor na sjednici održanoj 11. 12. 2015. donio je Plan nabave za 2016. godinu.        
     

 

Priloženi dokumenti:
2016 GOD PLAN NABAVE (2).xls

KUĆNI RED I ETIČKI KODEKS

Bitan dio funkcioniranja svake ustanove je njezin Kućni red i Etički kodeks. Njegovih odredaba trebaju se pridržavati svi oni koji se nalaze u našoj školi kako bi nam svima bilo ugodno raditi, učiti, poučavati i družiti se.

Odredbe Kućnog reda i Etičkog kodeksa možete preuzeti slijedeći priložene poveznice:

Kućni red
Etički kodeks

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE 2015./2016.

ŠKOLSKI KURIKULUM
IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE

Ostali dokumenti
JAVNA NABAVA

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11, 83/13. i 143/13.)  i članka 58. Statuta Češke osnovne škole J.A. Komenskog – České základní školy J.A.
Komenského Daruvar, Školski odbor na sjednici održanoj 20.2.2015. godine donio je Plan nabave za 2015. godinu.
 

ODLUKA O ODABIRU AGENCIJE ZA PROVEDBU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

Na temelju provedenog javnog poziva – broj ponude 1/14. objavljenog 29.10.2014.g na internetskim stranicama škole za provedbu Škole u prirodi za učenike četvrtih razreda Češke osnovne škole J.A. Komenskog u Daruvaru u vremenu od 25.5. do 29.5. 2014. g u Novom Vinodolskom odabrana je

                             MEDIATURIST TRAVEL I TOURIST AGENCY

                                                  Zrinjevac 17, ZAGREB

Detaljnije...

 

 

 

 

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

1. PODACI O ŠKOLI

Upisati tražene podatke

- Ime škole:

Češka osnovna škola J.A. Komenskog

Česká základní škola J.A. Komenského

- Adresa i telefon

T.G. Masaryka 5, 43500 Daruvar, 043/331-475

- Osoba za kontakt i broj mobitela

Ludmila Blaha

2. KORISNICI USLUGE SU UČENICI:

                                 4.          razreda

3. TIP PUTOVANJA:

Planirano označiti s X

a) Škola u prirodi

                                        X

b) Školska ekskurzija

 

c) Višednevna terenska nastava

 

d) Posjet

 

4. ODREDIŠTE:

Upisati traženo

a) u Republici Hrvatskoj

Novi Vinodolski

b) u inozemstvu

 

5. PLANIRANO VRIJEME REALIZACIJE: (u predložena dva tjedna)

od     25.5. 2015.         do     29. 5. 2015.

6 BROJ SUDIONIKA:

Upisati broj

a) Predviđeni broj učenika

   26       (s mogućnošću odstupanja od tri učenika)

b) Predviđeni broj učitelja

   2

c) Očekivani broj gratis ponuda

  1-2

7. PLAN PUTA

Upisati traženo

a) Mjesto polaska

  Daruvar

b) Usputna odredišta

  Senj

c) Krajnji cilj putovanja

 Novi Vinodolski

8. VRSTA PRIJEVOZA

 Upisatii traženo

a)

 autobus

9. SMJEŠTAJ

Upisati vrstu (za hotel i  broj zvjezdica)

a)

hotel, dvije zvjezdice

10. U CIJENU PONUDE URAČUNATI:

Upisati traženo

a) Ulaznice za

Nehaj, muzej, Akvarij, Vrelo, karte za brod

b) Vodiča za razgled grada

Vrbnik, Krk

c) Prehrana na bazi polupansiona

 

d) Prehrana na bazi punog pansiona

                                X

d) ostalo

 

11. UKLJUČITI I OSIGURANJE OD

Traženo označiti s X ili dopisati

a) posljedica nesretnog slučaja

                               X

b) zdravst. osiguranje za inozem. putovanja

 

c) osiguranje prtljage

 

d) ostalo

 

Rok za dostavu ponuda je do 10.11.2014.

Javno otvaranje ponuda održat će se u školi dana 12.11.2014. u 13,00 sati.

Pristigle ponude trebaju biti u skladu s propisima vezanim uz turističku djelatnost

Ponuditelj dostavlja ponude čije je cijena razrađena po traženim točkama (od 8 do 11) te ukupnu cijenu tražene ponude uključujući licenciranog turističkog pratitelja za svaku grupu od 15 do 75 putnika.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom „ponuda za izvanučioničku nastavu , ne otvarati“

 

ODLUKA O PROCEDURI  STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

PRAVILNIK O BAGATELNOJ NABAVI

Na temelju članka 18.  stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i 143/13), te članka 58. Statuta Češke osnovne škole J.A. Komenskog –České základní školy J.A. Komenského Daruvar, Školski odbor na sjednici održanoj 10. ožujka 2014. godine, a na prijedlog ravnateljice škole, donosi

 

P R A V I L N I K O  POSTUPANJU U PROVEDBI NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA BAGATELNE VRIJEDNOSTI

 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2014. godinu

 

UGOVORI O JAVNOJ NABAVI

 

JAVNA NABAVA PRIRODNOG PLINA

Izjave o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

- Dokumentacija za javno nadmetanje

 

 

 

 

Dokumenti


  

 


 
« Listopad 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji


Za učenike

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna

Zakoni
Obrazovanje

ZAKONODAVSTVO


Popis udžbenika
preskoči na navigaciju